Teaching at Uppsala University


Extract from student feedback

“ville bara tacka för de otroligt bra och givande
föreläsningarna på Analys MN1-kursen. Aldrig
tidigare har någon föreläsare lyckats lära ut
matematik på ett lika tydligt och roligt sätt.
Aldrig tidigare har matematiken kännts lika
enkel, logisk och fascinerande. Tack för den
lärorika undervisningen”
(UU-1MA107-2006)


 • 2012 Autumn: Lecturer. Master course (10p) on Partial Differential Equations for mathematics students (15 students). Code 1MA216.

 • 2013 Autumn: Lecturer. Basic level 5p, course on Several Variable Calculus, limited version for IT, W and datakand (105 students). Code 1MA017.

 • 2008 Summer: Lecturer. 5p C-level course on Calculus of Variations for third year students of Natural Science, resp. Technical Physics (16 students). Code 1MA099.

 • 2008 Spring: Lecturer. Master level course (5p) on Partial Differential Equations, I for fourth year students of Natural Science, resp. Technical Physics (17 students). Code 1MA053.

 • 2008 Spring: Lecturer. Basic level 5p, resp. 10p, course on Single Variable Calculus for IT, W and datakand (120 students), Codes 1MA013 and 1MA014.

 • 2007 Autumn: Lecturer. D-level 4p, resp. 6p, course on Partial Differential Equations for fourth year students of Technical Physics, resp. Natural Science. (9 students) code 1TT462.

 • 2007 Spring: Lecturer. Interdisciplinary Ph.D. course (5p) for advanced undergraduate students, Graduate students (and university faculty) in Science and Technology (especially in Applied Physics, Theoretical Physics, Technical Physics, Quantum Chemistry, and Scientific Computing) on Applied Spectral Theory (9 students), Faculty of Science and Technology, Uppsala University, Sweden.

 • 2006 Autumn: Lecturer. Ph.D. course (5p) on Partial Differential Equations (19 students), Graduate School in Mathematics and Computing, Uppsala University, Sweden.

 • 2006 Autumn: Lecturer. D-level 6p course on Partial Differential Equations for fourth year students (15 students) code 1TT462.

 • 2006 Spring: Lecturer. A-level 10p course on Analysis, for first year students (43 students) code 1MA107.

 • 2005 Summer: Lecturer. C-level course on Complex Analysis and its Applications, for third year students (32 students) code 1MA153.

 • 2005 Summer: Lecturer. C-level course on Fourier Analysis and its Applications, for third year students (25 students) code 1MA154.

 • 2004 Autumn: Lecturer. Ph.D. course on Partial Differential Equations (13 students), Graduate School in Mathematics and Computing.

 • 2004 Autumn: Lecturer. Graduate course on Partial Differential Equations, for fourth year students (8 students) code 1TT462.

 • 2004 Spring: Lecturer. Graduate course on Partial Differential Equations for fourth year students and Ph.D. students (9 students).

 • 2003 Autumn: Lecturer. Course on Transform Methods and Fourier Analysis for second year engineering students (130 students).