Teaching at Uppsala UniversityCurrent teaching


Past teaching


Forthcoming teaching


Back to Homepage
Extract from student feedback
``ville bara tacka för de otroligt bra och givande
föreläsningarna på Analys MN1-kursen. Aldrig
tidigare har någon föreläsare lyckats lära ut
matematik på ett lika tydligt och roligt sätt.
Aldrig tidigare har matematiken kännts lika
enkel, logisk och fascinerande. Tack för den
lärorika undervisningen''
(UU-1MA107-2006)

Current teaching

None.

Past teaching

 • August - October 2003: Lecturer. Course on Transform Methods and Fourier Analysis for second year engineering students (130 students).
 • January - March 2004: Lecturer. Graduate course on Partial Differential Equations for fourth year students and Ph.D. students (9 students).
 • February- April 2004: Lecturer and organizer. Study group on Schrödinger operators for fourth year students (4 students).
 • August - October 2004: Lecturer. Graduate course on Partial Differential Equations, for fourth year students (8 students) code 1TT462.
 • October -November 2004: Lecturer. Ph.D. course on Partial Differential Equations (13 students), Graduate School in Mathematics and Computing.
 • June - August 2005: Lecturer. C-level course on Fourier Analysis and its Applications, for third year students (25 students) code 1MA154.
 • June - August 2005: Lecturer. C-level course on Complex Analysis and its Applications, for third year students (32 students) code 1MA153.
 • January - May 2006: Lecturer. A-level 10p course on Analysis, for first year students (43 students) code 1MA107.
 • August - October 2006: Lecturer. D-level 6p course on Partial Differential Equations for fourth year students (15 students) code 1TT462.
 • September-December 2006: Lecturer. Ph.D. course (5p) on Partial Differential Equations (19 students), Graduate School in Mathematics and Computing, Uppsala University, Sweden.
 • February-May 2007: Lecturer. Interdisciplinary Ph.D. course (5p) for advanced undergraduate students, Graduate students (and university faculty) in Science and Technology (especially in Applied Physics, Theoretical Physics, Technical Physics, Quantum Chemistry, and Scientific Computing) on Applied Spectral Theory (9 students), Faculty of Science and Technology, Uppsala University, Sweden.
 • August - October 2007: Lecturer. D-level 4p, resp. 6p, course on Partial Differential Equations for fourth year students of Technical Physics, resp. Natural Science. (9 students) code 1TT462.
 • January - May 2008: Lecturer. Basic level 5p, resp. 10p, course on Single Variable Calculus for IT, W and datakand (120 students), Codes 1MA013 and 1MA014.
 • January - March 2008: Lecturer. Master level course (5p) on Partial Differential Equations, I for fourth year students of Natural Science, resp. Technical Physics (17 students). Code 1MA053.
 • June - August 2008: Lecturer. 5p C-level course on Calculus of Variations for third year students of Natural Science, resp. Technical Physics (16 students). Code 1MA099.
 • September - October 2013: Lecturer. Basic level 5p, course on Several Variable Calculus, limited version for IT, W and datakand (105 students). Code 1MA017.
 • September 2012 - December 2012: Lecturer. Master course (10p) on Partial Differential Equations for mathematics students (15 students). Code 1MA216.

Forthcoming teaching

Nothing is planned.